Selberg Arkitekter

Sivilarkitekt Martin Øverbø Schulte
Det å jobbe som arkitekt handler mye om å være ydmyk. Ekte tverrfaglighet oppstår kun når alle i prosjekteringsgruppen er ydmyk overfor de andres kompetanse. Det gir et fantastisk klima i gruppen og de beste forutsetningene for god arkitektur og fornøyde kunder.Martin Øverbø Schulte

Martin Øverbø Schulte

Martin er uteksaminert som sivilarkitekt fra NTNU i 2001. Han begynte å studere arkitektur ved RWTH Aachen i Tyskland, men kom til Norge som utvekslingsstudent i 1999 og bestemte seg fort for å bli værende. Han har jobbet for Lund & Slaatto Arkitekter i Oslo og flere kontor i Trondheim før han kom til Selberg Arkitektkontor i 2005. Han har vært partner i Selberg Arkitekter siden oppstarten.

Han har erfaring fra de fleste typer arkitekturprosjekt og i alle faser. Kategoriene omfatter overordnete planer og mulighetsstudier, kultur- og aktivitetsbygg, industri, næring og handel, boligbygg samt mindre prosjekter som tilbygg til eneboliger og hytter. I tillegg kommer prosjekt i grensesnittet mellom landskap, arkitektur og konstruksjon som f.eks. bruer og andre veirelaterte anlegg. Helt siden han var stud.ass. hos Institutt for plastisk formgivning ved RWTH har han utviklet en portefølje innen skulptur og design ved siden av arkitektyrket. Se en katalog over utvalgte arbeider her.

Martin har bred erfaring innen 3D-modellering og visualisering/grafisk presentasjon. Han er spesielt fokusert på en helhetlig tilnærming til faget, dvs. å ta vare på prosjektet hele veien fra konsept til detaljutvikling og byggeplassoppfølging. Han har spisskompetanse innen bruarkitektur.