Selberg Arkitekter

Arkitekturen som vi skaper i dag avspeiler vår nåtid og setter spor i vår fremtid, derfor er det viktig for meg at vi skaper den sammen -på tvers av faglighet og i tett dialog med sluttbrukeren Amra Vehabovic

Amra Vehabovic

Amra er utdannet landskapsarkitekt fra Københavns Universitet, med eksamen fra 2016 og med spesialisering i strategisk planlegging. Etter studiet har hun jobbet både i det private og offentlige. Hun ble ansatt hos Selberg Arkitekter i august 2020.

Masteroppgaven omhandlet transformasjon av et sentralt beliggende småskala industriområde til et område med blandede funksjoner. Oppgaven bygget på eksisterende kvaliteter i samspill med allerede etablerte virksomheter. Resultatet ble en fleksibel strukturplan, som skaper mulighet for en gradvis transformasjon av området i takt med tidens behov og tendenser. Brukermedvirkning var et gjennomgående tema i flere av prosjektene, der la hun stor vekt på å involvere sluttbrukerne i prosjektene.

Etter endt utdannelse har Amra jobbet med forskjellige typer oppgaver og skalaer, fra mindre skisseprosjekter til bl.a et stort flomsikringsprosjekt i Dragør Kommune, Danmark, og har gjennom dette erfaring med blågrønne løsninger og lokal overvannshåndtering.

Amra har dessuten gode ferdigheter innen visualisering og grafisk bearbeiding. Hun benytter Adobe CC for illustrering av prosjekter med presentasjoner og diagrammer. For 3D modellering og landskapsprosjektering jobber hun primært i Autocad.