Selberg Arkitekter

For å finne fram til gode løsninger tilpasset hvert enkelt prosjekt er det viktig med god kommunikasjon og samarbeid mellom de ulike faggruppene, og i Selberg Arkitekter møtes disse kvalitetene i et positivt og inspirerende tverrfaglig miljø. Frida Schei Johansson

Frida Schei Johansson

Frida er utdannet landskapsarkitekt ved Københavns Universitet med eksamen fra desember 2012 og ble deretter ansatt i Selberg Arkitekter i 2013.

Hun har erfaring fra bl.a. mulighetsstudier, analyser, forprosjekt og skisseprosjekt. Med en fordypning i regnvannshåndtering fra studiet har hun opparbeidet en stor interesse for urbane økosystemer og klimatilpasning. Gjennom dette har hun erfart hvordan lokal regnvannshåndtering åpner for blågrønne strukturer og kan bidra til en mer robust infrastruktur.

I et stadig foranderlig samfunn er det viktig å kunne tilpasse seg de endringer man står overfor på best mulig måte. Tilpasning bør skje med hensyn til både natur og mennesker, og ved å være bevisst på dette kan man sannsynligvis oppnå løsninger som er med på å bedre folkehelsa og å heve livskvaliteten.