Selberg Arkitekter

Gjennom å forme våre fysiske omgivelser påvirker vi folks hverdagslandskap. Dette krever omtanke for alle i utformingen. Grønne uterom er livgivende, både for folks helse og byens karakter.Hildegunn Loraas

Hildegunn Loraas

Hildegunn er utdannet landskapsarkitekt fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i 2014. Hennes masteroppgave var et innspill til en omstrukturering av Mosjøen sentrum, og tok opp de ulike temaene hun fordypet seg i gjennom utdanningen; sentrums- og byromsutvikling, vei- og gateplanlegging samt stedsanalyser og mulighetsstudier. Gjennom oppgaven økte hun bevisstheten rundt by- og gaterom som viktige bylivsgeneratorer og sosiale arenaer.

Gjennomgående for hennes faglige interesse er fokuset på grønne miljøer i bylandskapet, og utviklingen av møteplasser som også bidrar til å skape funksjonelle og inviterende uterom.

Hildegunn har erfaring fra studiet i bruk av 3D-modelleringsverktøy og visualiseringer. Hun har også erfaring innen grafisk utforming gjennom utarbeidelse av presentasjoner.