Selberg Arkitekter

For å skape bærekraftig arkitektur er det viktig å opparbeide seg en god forståelse for situasjonen man jobber med. Forskjellige steder, omgivelser, brukere og verdier trenger forskjellige løsninger, og riktig kompetanse fra tidlig planlegging til ferdigstilt bygg.Ingvild Kvikne

Ingvild Kvikne

Ingvild er utdannet arkitekt med en bachelorgrad fra Norwich University of the Arts i Storbritannia, og en mastergrad fra NTNU i Trondheim. Hun begynte som nyutdannet hos Selberg Arkitekter august 2022.  

I løpet av studiene har Ingvild har opparbeidet seg kunnskap og interesse for stedsriktig arkitektur og byutvikling som setter brukerne i fokus. Hun har jobbet med prosjekter i alle skalaer, fra små boligprosjekter til større, komplekse bygg, byplanstrategier og analyser.

Masteroppgaven til Ingvild gikk ut på å skape et samlingspunkt for kultur i Volda ved å ta i bruk neglisjerte industribygg og skape liv og aktivitet rundt elveløpet som renner gjennom hjertet av bygda. Prosjektet innebar en grundig stedsanalyse og mulighetstudie, byplan for Voldas sentrum, og transformasjon av et tidligere støperi og prosjektering av badeplass i elva. Oppgaven utfordret det tradisjonelle kulturhuset ved å se på alternative løsninger som er mer bærekraftig, både for miljø og økonomisk.  

Ingvild har god erfaring med bruk av 3D-modelleringsverktøy og visualiseringsprogram til bruk i prosjektering, konseptutvikling, tegningsproduksjon og grafisk presentasjon.