Selberg Arkitekter

Et godt forankret og gjennomført prosjekt er avhengig av tidlig tverrfaglig samarbeid mellom faggrupper, byggherre og entreprenør. I Selberg får jeg en unik mulighet til å følge et prosjekt fra planprosess til ferdig bygg. Dette bidrar til å skape bærekraftige prosjektKai Haugerø

Kai Haugerø

Kai er utdannet sivilarkitekt fra NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), våren 2014.  Under- og etter endt utdannelse har han jobbet hos avdeling for Arkitektur ved Rambøll Midt-Norge, før han ble ansatt hos Selberg Arkitekter sommeren 2019.

Som sivilarkitekt har Kai bred erfaring fra alle typer prosjekt – fra skisseprosjekt til detaljprosjektering. Prosjektene har variert i størrelse og omfang, både som medarbeider arkitekt og fagansvarlig arkitekt, fra mindre utbygginger, konseptutredninger og konkurranser til større prosjekter som skolebygg, idrettsanlegg og kontorbygg. Masteroppgaven hans omhandlet transformasjon til ny bruk av den verneverdig driftsbygningen ved Reins Kloster i Rissa. Prosjektet ble tatt godt imot av kommune og eier, og er følgelig et godt innspill til bærekraftig utvikling i tranformasjon av eldre verneverdige bygninger på landsbygda.

Kai har erfaring innenfor byggesøknader og ansvarlig SØK, i tillegg til tilbudsarbeid. Han behersker flere tegne- og visualiseringsverktøy meget godt, og har opparbeidet seg en portfolio innenfor visualisering.  Han har stor gjennomføringsevne, er strukturell og evner på et tidlig stadie å samhandle tverrfaglig samarbeid som grunnlag for et godt gjennomarbeidet prosjekt.