Selberg Arkitekter

«God landskapsarkitektur har omtanke for mennesker, samfunn og det grønne som skal leve i lang tid. Vi inviterer til aktivitet og opphold ved å skape funksjonelle og estetiske uterom.» Nina Werge-Olsen

Nina Werge-Olsen

Nina er utdannet landskapsarkitekt fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i 2015. Hun har jobbet i fem år som landskapsarkitekt hos Norconsult AS, og ble ansatt hos Selberg Arkitekter i 2021.

Hun er engasjert i kreative og tverrfaglige prosjekter, ser planlegging og design i et samfunnsmessig perspektiv, og har øye for detaljer og estetikk. Hun trives med å jobbe i tverrfaglig miljø og utarbeide løsninger i samspill med andre fag. I arbeidet har Nina fokus på det sosiale og økologiske aspektet, og skaper sanselige uterom som inviterer til bruk.

Nina har kompetanse i design- og detaljprosjektering av utomhusanlegg, og har erfaring med å arbeide med prosjekter helt fra skisse/konseptfase til arbeidstegning.