Selberg Arkitekter

«En plan må være et godt kompromiss mellom de ulike fag, aktører og interessenter som planen omfatter. En forutsetning for dette er tverrfaglig arbeid»Runar Walberg

Runar Walberg

Runar er utdannet byggingeniør fra Høgskolen i Oslo og Akershus (V2013) og har en master i fysisk planlegging fra NTNU (V2015). Han har særlig fordypet seg i emner om teknisk infrastruktur og samferdselsplanlegging.

Runar har en særlig interesse for bærekraftig transport- og byutvikling. I masteroppgaven belyste han måter å tilrettelegge for at flere reiser kan utføres til fots.  Oppgaven studerte sammenhengen mellom byform /arealbruk med valg av gange som transport.