Selberg Arkitekter

God arkitektur handler om å se sammenhenger. Bygninger både skaper og formes av omgivelsene, og vi formes av våre byggverk. Å kunne skape gode sammenhenger avhenger av innsikt i alle skalaer.Simen Bie Malde

Simen Bie Malde

Simen er utdannet sivilarkitekt ved NTNU i Trondheim og Aalto-Universitetet i Finland, med eksamen fra høsten 2016. Han ble ansatt hos Selberg Arkitekter februar 2017. 

Han har erfaring fra flere typer prosjekt i ulike skalaer – alt fra tegning og bygging av bygningsdeler til prosjektering og realisering av boliger, hytter, kafeer og paviljonger.

Gjennom masteroppgaven undersøkte Simen hvordan man kan fortette i verneverdige omgivelser. Oppgaven gikk ut på å prosjektere boliger på Bakklandet i Trondheim, hvor han studerte hvordan man kan jobbe med et områdes karakter og spille på dette for å tilføre nye kvaliteter.

Simen er en engasjert arkitekt som i løpet av studiet arbeidet med flere realiserte prosjekt. Han har blant annet arbeidet som praktikant ved Al Borde Arquitectos i Ecuador hvor han hadde ansvar for utvikling, prosjektering og byggeledelse av en gammel bygård i verdensarvbyen Quito.

Simen har gjennom studiet spesialisert seg på bruk av tre i arkitektur, og har god kjennskap til mulighetene man har med materialet. Han har erfaring i bruk av flere 3D-modelleringsverktøy, både gjennom prosjektutvikling, detaljering og visualisering, samt digital modellering og fabrikasjon. Han har en konkret tilnærming til arkitektur, og ser materialitet og detaljering i sammenheng med hovedgrep og romlige situasjoner.