Selberg Arkitekter

La naturen være vårt forbilde og følg dens rytmeYu Zhang

Yu Zhang

Yu Zhang er utdannet landskapsarkitekt ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo med eksamen fra februar 2013. Hun har 7 års praksis som landskapsarkitekt ved private kontorer i Guangzhou(2008), Hong Kong(2011) og har jobbet hos Steinsvik arkitektkontor AS  i Tromsø fra 2013 til 2017. Hun ble ansatt i Selberg Arkitekter i 2018.

Yu har kompetanse innen landskaparkitektur og urban design og har prosjekterfaring fra skisseprosjekt til reguleringsplanar, landskapsanalyser, arbeidstegninger og byggeoppfølging. Hun har spisskompetanse på drenering/overflatevannshåndtering, plantebruk, omlegging av bekker og 3D-modellering. De seneste årene har hun bl.a jobbet med Charlottenlund aktivitetspark (Tromsø), Hammerfest Sansehage (Finmark), boligprosjekter i Tromsø som Bil i Nord, Strandkanten K12-K14, Workinntoppen.

Yu har bred erfaring med 3D- prosjektering i Revit, Sketchup og Civil 3D, samt AutoCad og Adobe Master Collection til tegningsproduksjon og illustrasjoner.

Landskapsarkitekt MNLA
Kontakt Mobil: 46 39 35 30 yu@selberg.no