Selberg Arkitekter

Ny planlegger

Plangruppa har mange oppdrag og er veldig glade for å ha fått en ny kollega. Bente B. Aasetre er nyutdannet og har en solid fagbakgrunn med mastergrad i statsvitenskap og mastergrad i fysisk planlegging fra NTNU.

Vi ønsker Bente velkommen!