Selberg Arkitekter

Enebolig Svaleveien

Oppdragsgiver ønsker å fraskille en tomt. Ifm delingssøknaden krever byplankontoret at det sannsynliggjøres plassering av en enebolig på den fradelte tomta.

Oppgaven er utfordrende pga tomtens topografi. Terrenget skrår ca 1:2 og adkomsten må skje øverst. Samtidig ligger det fine kvaliteter i eiendommen som er sørvendt mot et grøntområde med en liten bekk. I den skisserte løsningen plasseres bygningen slik i terrenget at både nederste etasje og taket treffer terrenget. Dette gir mulighet for uteoppholdsareal, kjøreadkomst og parkering på taket. Samtidig blir det regulerte grøntområdet trinnfritt tilgjengelig fra nederste plan.

Byggets form og fasademateriale underordner seg i størst mulig grad terrenget. Den effektive planløsningen fører til at en enebolig på nærmere 200 m² med 5 soverom og 2 bad kan plasseres delvis nedgravd og likevel ha full bokvalitet i alle oppholdsrom.

Sted: Munkvoll, Trondheim
Byggherre: Privat
Status: Delingssøknad under behandling