Selberg Arkitekter

Stubljan camping

Selberg Arkitekter har fått i oppdrag av Eiendoms- og byfornyelsesetaten v/Oslo kommune å lage en markedsorientert mulighetsstudie for utvikling av en campingplass med hyttefelt på Stubljan i Oslo kommune.

Målsettingen er å få utbedret muligheten for å kunne optimalisere campingplassen med de begrensninger gjeldende regulering har.

Grunnlag for utvikling av grep er basert på økonomiske forutsetninger, stjernekrav og gjeldende regulering sett i en total sammenheng og med en realisme i gjennomføringen.

Prosjektet innebærer plassering av ca 30 hytter og ca 120 enheter for bobil, caravan og telt, i tillegg til nødvendige servicebygg, infrastruktur, oppholdsplasser og lekeplasser. Eiendommen er ca 50 daa.

Sted: Stubljan, Oslo kommune
Byggherre: Oslo kommune
Status: Mulighetsstudie 2012