Selberg Arkitekter

Morgendagens utfordringer skal i stor grad løses gjennom planlegging, innovasjon, forskning og ny teknologi. I planlegging handler det om å samhandle strategisk for å finne gode innovative, smarte løsninger som gir økonomisk bærekraft.Grim Almhjell

Grim Almhjell

Etter endt utdanning fra Norges Tekniske Høgskole (NTH) i 1982 (By- og regionplanlegging) har han opparbeidet seg bred erfaring i arbeidet med store komplekse byutviklingsprosjekter over hele landet. I tillegg til en bred planleggingsbakgrunn har han kompetanse innen eiendomsutvikling (bolig- og næringsutvikling), spesielt innenfor områdene markedsforståelse, arkitektur, økonomi og jus.

I utvikling av byer, steder eller eiendom handler det om å finne helhetlige grep gjennom en strategisk utvikling, og en god mangfoldig arealbruk som er relatert til marked og bærekraftig økonomi. Grim har spesiell kompetanse innen forhandlingsplanlegging, utbyggingsavtaler og refusjon etter plan- og bygningsloven. Noen konkrete prosjekter i Trondheim som han har vært prosjektleder for er Nedre Elvehavn, Rosenborg Park og planen for Ilsvika.