Selberg Arkitekter

Plan

Planleggerne i Selberg Arkitekter har bred erfaring innenfor ulike former for samfunnsplanlegging. Kontoret er involvert i en rekke ulike plantyper og utredninger, og har erfaring på alle nivåer; kommunedelplaner, områdeplaner, detaljplaner og mulighetsstudier.

Tilnærming
Planleggerne i Selberg Arkitekter har lang erfaring med komplekse utredninger og konsekvensanalyser. Vi har gjennom vår bakgrunn fra arbeid i kommunen, fylkeskommunen, Husbanken mm god kunnskap om prosessene i offentlig forvaltning, og dermed gode forutsetninger for å få gjennomslag for planer og med det realiserbare prosjekter.

Kontoret er prosess- og mulighetsbasert i sitt arbeid; en vellykket plan blir ikke bare vedtatt, men også implementert.

FoU
​Knut Selberg, professor i Veg- og trafikkmiljø ved NTNU, leder utviklingen av en rekke nye arbeids- og analysemetoder.

Han har erfaring fra en rekke FoU-oppdrag som spenner over områder som håndbok i veglysplanlegging og bidrag til gatekapitlet i den nye veg- og gatenormalen ”Håndbok 017”.  Han har skrevet bok om utforming av bruer og fagbok om ”Gaten som by- og stedsformer”. Han har også utviklet analysemetoder for trafikantopplevelse og satt dette inn i en sammenheng med trafikksikkerhet og ulykkesgenerering.

En masterplan er et begrep og ikke en plan etter plan- og bygningsloven. Det fundamentale i en masterplan er det helhetlige konsept, og de langsiktige strategiske føringene for utvikling.

Knut Selberg

Gruppeleder plan

Siv Minna Aastorp

Mobil: 918 21 734
siv@selberg.no