Selberg Arkitekter

Vi former steder og tilfører kvalitet til våre omgivelser på alle nivåer; fra de store grepene til de små detaljene.

Les mer Om oss
Ring oss

VÅR FORRETNINGSIDÉ

Selberg Arkitekter skaper innovative prosjekter ved å utnytte synergieffektene i et tverrfaglig miljø. Prosjektene skal være et svar på fremtidige muligheter og utfordringer, alltid med basis i oppsamlet erfaring og med tanke på gjennomførbarhet og realisme. Selberg Arkitekter er et medarbeidereid foretak og en tydelig merkevare som står for kvalitet, raushet, entusiasme og kreativitet.

HELHETLIG METODE

Selberg Arkitekter tilbyr en tverrfaglig og helhetlig tilnærming til fagområdene plan, arkitektur og landskapsarkitektur. Vi har god erfaring med å inkludere hele prosjekteringsgruppa i den helhetlige tankegangen. Vi arbeider konseptrettet, nyskapende og med fokus på kvalitet i alle ledd. Vår arbeidsmetode bidrar til langsiktig planlegging og optimalisering i tidligfasen, og sørger for kontinuitet gjennom hele prosessen som følge av vår helhetlige innfallsvinkel og faglige bredde.

Ansatte

 • Anita van Est
 • Berit Dybvad
 • Frøydis Aarnseth Aalbu
 • Grim Almhjell
 • Gunnhild Valle Tverdal
 • Guro Aarø Ianssen
 • Johanne Walsø
 • Karen M. Romslo
 • Knut Selberg
 • Kristin Munkeby Forbord
 • Linda Dahle
 • Marija Cvetković
 • May Siri Bones
 • Mette Putz
 • Neil Van Est
 • Pawel Rykowski
 • Siv Minna Aastorp
 • Sunniva Fonn
 • Troels Øgaard Madsen

Siste nyheter

Siste prosjekter