Selberg Arkitekter

In my work I always try to show respect for nature as a source of innovation, ideas generator and sustainability.Pawel Rykowski

Pawel Rykowski

Pawel er utdannet landskapsarkitekt fra The August C. Agricultural University of Poznan og West Pomeranian University of technology of Szczecin med eksamen fra juni 2007. Han har tidligere jobbet hos Norconsult, Solem Arkitektur og Solem Hartmann. Han ble ansatt hos Selberg Arkitekter i september 2021.

Etter endt utdannelse har Pawel jobbet med forskjellige type utomhusanlegg, kirkegårdsplanlegging, næringsbygg, skoler, barnehager, bolig, friområder, områdetransformasjon og ulike samferdselsprosjekter. Han har mye erfaring med 3D-prosjektering og visualisering. 

Pawel har god erfaring med dataprogrammer, innen både visualisering og tegningsproduksjon. Han trives med faglige utfordringer spesielt innen BIM, og er stadig på søken etter å lære nye verktøy som kan hjelpe i prosjekteringsprosesser og øke kvaliteten i leveranser. For å finne inspirasjon og nye løsninger som kan tas i bruk i eget arbeid, følger han nøye med i det som beveger seg i bransjen og fagmiljøet. Den største inspirasjonskilden for Pawel er likevel naturen med sine organiske former.