Selberg Arkitekter

Planlegging er å finne gode løsninger innen gitte rammer. Det handler om tillit, ydmykhet og forståelse for hverandres ønsker og faglige vurderinger. I Selberg Arkitekter har vi et tverrfaglig miljø, og i team finner vi de realistiske og optimale løsningene.Siv Minna Aastorp

Siv Minna Aastorp

Siv er uteksaminert  som landskapsarkitekt ved Norges landbrukshøgskole i 1994. Hun har bakgrunn fra Selberg Arkitektkontor og har vært partner i Selberg Arkitekter siden oppstarten i 2010. Siv har lang erfaring fra offentlig forvaltning innen stat, fylke og kommune. Hun har vært ansatt som konsulent ved Fylkesmannen i Østfold, Vestfold og Sør-Trøndelag. I Trondheim kommune har Siv over en tiårsperiode vært saksbehandler ved både byggesaks- og byplankontoret.

Siv har vært aktivt med i markeds- og tilbudsarbeid. Hun har hatt ansvar for å  drive og å lede prosjekter fra skissestadiet til vedtatte planer innen  bolig, næring, offentlige bygg, samt tettstedsutvikling.  Gjennom planprosesser utarbeides ofte mulighetstudier og ulike utredninger. Siv har opparbeidet seg bred arbeidserfaring i planprosjektering og offentlige forvaltningsprosesser, særlig det å vurdere realisme og gjennomførbarhet i planer og prosjekter. Dette er forhold våre kunder vil kunne dra stor nytte av, da realisme og balanserte løsninger er en forutsetning for gjennomføring i alle typer prosjekter.   

Siv har meget god kompetanse innen næringsutvikling og prosjektstyring av komplekse planprosesser. Komplekse prosjekter innebærer ofte aktiv dialog med sektormyndigheter når det gjelder målkonflikter og forhandlingsplanlegging.  Hun har høy kompetanse innen fradelingssaker og utbyggingsavtaler med oppsett på refusjon etter plan- og bygningsloven. 

Arealplanlegger Landskapsarkitekt MNLA Gruppeleder - PLAN
Kontakt Mobil: 918 21 734 siv@selberg.no