Selberg Arkitekter

Jeg liker å jobbe i skjæringspunktet mellom nytt og gammelt, restauring og nyskapning. Gjenbruk og restaurering er vesentlig i et bærekraftig perspektiv.Sunniva Fonn

Sunniva Fonn

Sunniva har en master i kulturminneforvaltning fra NTNU i Trondheim, med eksamen fra 2013. Hun har bakgrunn fra Norsk kulturminnefond og kommune. Hun har vært medarbeider i Selberg Arkitekter siden våren 2022.

Hun har jobbet som førstekonsulent med ansvar for søknadsbehandling og saksbehandling av tilskudd, rådgivning og oppfølging av kulturminneprosjekt. Hun har også jobbet som byggesaksbehandler i Skaun kommune. Hun har erfaring innen ulike typer byggeprosjekt, og har vært med på å utarbeide ulike kommunale planer. Hun har vært involvert i prosjekter som både omfatter nybygg, tilbygg, bruksendringer og restaurering, samt bidratt til arbeid med reguleringsplaner og bestemmelser. Sunniva har god og verdifull erfaring fra offentlig forvaltning og kjenner godt til kommunale planprosesser.

Sunniva kjenner offentlige prosesser godt og har god erfaring innen søknadsbehandling. Hun har god innsikt i planprosesser, og er vant med å jobbe tett med både utbyggere og offentlige instanser.

Arealplanlegger Master i Kulturminneforvaltning
Kontakt Mobil: 480 99 590 sunniva@selberg.no