Selberg Arkitekter

Gjennom god kommunikasjon med alle involverte parter, ønsker jeg å komme til gode resultater i prosjekter jeg jobber med. Dette mener jeg er avgjørende for å få skapt noe som alle kan bli stolte og glade av.»Ouren Hommel

Ouren Hommel

Ouren er utdannet landskapsarkitekt ved Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences i Nederland med diplom fra 2014. Under og etter utdannelse har han jobbet hos Asplan Viak, BoligPartner og Norconsult, før han nå er en del av landskapsteamet hos Selberg. I tillegg har han tidligere utdanning som friluftslærer, og har jobbet både på folkehøyskole og som førskolelærer i friluftsbarnehage.

Som landskapsarkitekt har Ouren bred erfaring med alle typer prosjekt i alle ulike faser; fra mulighetsstudier og forprosjekt, til utarbeidelse av detaljprosjekt, anbudsmateriale og byggesøknader. Prosjekteringsoppgaver har omhandlet utvikling av nye bolig- og hytteområder, planlegging av skole og barnehage, lekeplasser, byrom og parkområder, hager, takhager, lokal overvannsdisponering (LOD), og reguleringsarbeid fra områdenivå til detaljnivå.

Tidligere arbeidserfaring har ført til at Ouren har et sterkt engasjement og en god forståelse for alt som skjer utendørs og hvordan mennesker (og dyr) kommer i kontakt med det fantastiske grønne «rommet». Dessuten har bakgrunnen i frilufts- og læreryrket gjort at han er en sterk lagspiller i tverrfaglige team og prosjektgrupper. Ouren har stor arbeidskapasitet, evne til å både se helheten og detaljer i prosjekter, og han har en medfødt interesse for nytenkning. I tillegg er dette er han meget dyktig på 3D-prosjektering og trives godt med å gå i dybden for å løse til og med de vanskeligste oppgaver sammen.