Selberg Arkitekter

Informasjonsmøte Være Østre

I forbindelse med tidligere varslet planarbeid på Være Østre inviteres det til informasjonsmøte for naboer.

Det vil bli gitt informasjon om prosjektet og framdriften. Det vil være anledning til å stille spørsmål. Både tiltakshaver og Selberg arkitekter vil være representert.

Møtet blir holdt på Folkets hus på Ranheim onsdag 28.10 kl. 18.00-20.30. Adressen er Ranheimsveien 175.

Det vil bli enkel bevertning.