Selberg Arkitekter

Innspill til ny KPA

Ny KPA (kommuneplanens arealdel) for Trondheim kommer snart og blir viktig for hvordan byen vår skal utvikles i løpet av neste 12-årsperiode.

Selberg Arkitekter har skrevet en merknad til forslaget som nå ligger ute på høring. Vi mener at planen har gode, tydelige mål om å tilrettelegge for en bærekraftig og klimavennlig byutvikling, og stiller oss bak intensjonen om å skape en vakker by som bidrar til folkehelse og inkludering.

Vi mener imidlertid at planforslaget har blitt for detaljert og samtidig gir rom for mye tolkning. Vi kommer derfor med flere forslag til forbedringer, spesielt knyttet til kvalitet og gode prosesser for å nå de overordnede målene.

Du kan lese hele innspillet vårt HER.