Selberg Arkitekter

Nordens største passivhusprosjekt

Miljøbyen Granås ved Heimdal Bolig er i ferd med å bygge Nordens største passivhusprosjekt i Trondheim. Det er planlagt ca. 300 enheter, derav 17 eneboliger, 80 rekkehus og 210 leiligheter med passivhusstandard.

Bydelene ligger på Angelltrøa i Trondheim ikke langt fra friluftsområdet Estenstadmarka. Det er nærhet til både barnehage, flere store arbeidsplasser og nærhet til kollektivtransport. Alle boligene i Miljøbyen Granåsen bygges etter passivhusstandard. Selberg Arkitekter har vært landskapsarkitekt på hele feltet fra starten av prosjektet i 2006.