Selberg Arkitekter

Ny E6 Jaktøyen-Storler

Vårt nettverk er tildelt kontrakten på prosjektering av ca. 4 km ny E6 mellom Jaktøyen og Storler. Prosjektet innebærer blant annet ny firefelts veg og nytt Klettkryss hvor E6, E39 og Rv707 møtes.

Strekningen er en del av prosjektet E6 Jaktøyen-Tonstad hvor vi allerede prosjekterer parsellen Klett-Sentervegen. Arbeidene skal være ferdige i slutten av 2014. Selberg Arkitekter er engasjert som landskapsarkitekt på prosjektet.