Selberg Arkitekter

Ny Nordland kunst- og filmfagskole

Selberg Arkitekter har tegnet ombyggingen av tidligere Aust-Lofoten videregående skole i Kabelvåg til Nordland kunst- og filmfagskole, noe Lofotposten omtaler i dagens avis 21.04.2016.

Skolen var i god stand, men bygget oppgraderes energiøkonomisk og graden av universell utforming økes. Lokalene er nå skreddersydd til kunst- og filmfagene. Ombyggingsprosjektet står ferdig ved årskiftet 2016/2017.