Selberg Arkitekter

Utvikling på Øvre Rotvoll

Selberg Arkitekter har deltatt i tilrettelegging for planprosessene rundt utvikling av Øvre Rotvoll. Vi har sammen med A-lab og Link deltatt i et parallelloppdrag om en byutvikling av området. Her kan du laste ned vårt bidrag.

Området er nå tatt inn i kommuneplanens arealdel og saken har vært behandlet i kommunaldepartementet. Et viktig aspekt med planlegging av områder som dette, er å tenke byplan, sikre muligheter for en trinnvis utbygging samt knytte alle ulike infrastrukturer sammen til en fungerende helhet. Omnrådet er stort og representerer en utviklingshorisont på 40 år fra start til ferdig utviklet.