Selberg Arkitekter

PAL-prosjekt på Hitra

17. oktober 2013 var det høytidelig grunnsteinsnedleggelse på PAL-prosjektet på Hitra. PAL står for passivhus - aktiv læring, og skal bidra til en framtidsrettet opplæringsarena som skaper engasjement og involvering samtidig som det bygges miljøriktige og rimelige boliger for kommunene.

Prosjektet er finansiert med kompetansemidler fra Husbanken og regionale utviklingsmidler fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Vi har prosjektert fire kommunale utleieboliger som nå er under oppføring. Palbloggen følger utviklingen til de ulike PAL-prosjektene i Sør-Trøndelag.