Selberg Arkitekter

Signert samarbeidskontrakt E6 Kvithammar-Åsen

Det ble fredag 10 mai signert en samarbeidskontrakt mellom Nye Veier og Hæhre Entreprenør og Aas Jakobsen Trondheim, som sammen med sine samarbeidspartnere, skal bygge 19 kilometer ny firefelts motorvei fra Kvithammar i Stjørdal kommune i sør, til Åsen i Levanger kommune i nord.

Strekningen bygges som firefelts motorvei med en fartsgrense på 110 km/t. Prosjektet inkluderer fire tunneler, alle med doble tunnelløp. Én av dem er Forbordsfjelltunnelen som vil bli Midt-Norges lengste tunnel. Planlagt byggestart er i siste halvdel av 2020 og planlagt ferdigstillelse er i 2025/2026. 

Vi i Selberg Arkitekter skal, som underkonsulent til Aas-Jakobsen, bistå med regulering og landskapstilpasning av strekningen. Vi arbeider også tett sammen med vår nettverkspartner ViaNova Trondheim som skal bistå med veg- og VA-prosjektering. 

Du kan lese mer om prosjektet hos Nye Veier eller på bygg.no.

Vi ser frem til å begynne arbeidet!