Selberg Arkitekter

Arkitekt Christies gate 9

Den eldre bygården ligger på Kalvskinnet i Trondheim sentrum. Bygården består av to deler, en tredel og en murdel. Tredelen ble oppført på 1800-tallet, mens murdelen ble oppført i 1909 og er tegnet av Trondheimsarkitekten Johan Kunig.

I en del eldre bebyggelse rundt om både i Trondheim og andre byer ligger det et stort fortettingspotensiale i areal på loft. Denne bygården hadde behov for utvendig renovering i tillegg til at det var ønskelig å etablere en egen leilighet i loftsetasjen. En ombygging og oppgradering av bygget vil gjøre det det mer energieffektivt samtidig som man får utnyttet et tomt areal. Selberg Arkitekter var ansvarlig prosjekterende og ansvarlig søker i prosjektet.

Loftsetasjen har en stor gulvflate, men det lave skråtaket og minimalt med lysinnslipp gjorde etasjen utfordrende å utnytte til gode oppholdsrom. Derimot har loftetasjen tilgang til selve tårnet, som er karakteristisk for bygget, som sammen med det eksponerte bæresystemet gir spennende kvaliteter til leiligheten.

Bygget er antikvarisk høyt klassifisert og derfor måtte endringer i fasade, spesielt mot gaten, utføres med varsomhet. Dette, samt det eksponerte bæresystemet, la de viktigste premissene for utarbeidelse av ny planløsning.

For å gi leiligheten godt med dagslys og bedre takhøyde ble det etablert to nye kobbhus mot gaten, og ett nytt kobbhus mot bakgård. I tillegg ble det supplert med et nytt takvindu mot bakgård som gir lys til stue og kjøkken. Boligens originale planløsning bestod av flere mindre rom med et mørkt gangareal i midten. I ny løsning var det viktig å få til en mer funksjonell og åpen planløsning. Renoveringen har bidratt til å hente frem kvalitetene i bygget og gjort at det igjen kan vise frem sin fordums prakt.

Foto: ByBroen Bolig AS

Sted: Kalvskinnet, Trondheim
Byggherre: ByBroen Bolig AS
Status: Ferdigstilt