Selberg Arkitekter

Arkitekturveileder for Jernbaneverket

Veilederen er ment som et verktøy for bedre forståelsen for hvorfor god arkitektur med kvalitet fortsatt er viktig for jernbanen. Dokumentet utdyper Arkitekturstrategien som er vedtatt i oppfølging av regjerningens melding om norsk arkitekturpolitikk; arkitektur.nå (2009). Veilederen skal inspirere til å finne gode løsninger for både enkelttiltak og de større grepene på og rundt jernbanen og stasjoner. 

Målgruppen for veilederen er først og fremst faggruppene innen jernbanesektoren med ansvar for forvaltning, planlegging og prosjektering av jernbane og tilhørende anlegg. Arkitekturstrategien med veileder forankrer en satsning på arkitektur som forventes fulgt opp i alle plan- og bygningstiltak som involverer jernbanen, og vil derfor også kunne være et viktig hjelpemiddel for eksterne planleggere og konsulenter.

Selberg Arkitekter ved Knut Selberg er hovedforfatter og har stått for det arkitekturfaglige innholdet. Terje Sletta er ansvarlig for design og layout.

Oppdragsgiver: Jernbaneverket
Status: Ferdigstilt 2016

Fagområde

Kategori

  • FoU - veiledere og utredninger