Selberg Arkitekter

Blå Kors Lade Behandlingssenter

Selberg Arkitekter AS ble forespurt om å lage et forslag til oppgradering av uteområdet. Vi har laget et skisseforslag til en utomhusplan, vinterhage, sykkelbod og utescene til Blå Kors Lade Behandlingssenter. 

Behandlingssentret ligger i et naturskjønt område nær Leangbukta og Ladestien i Trondheim. Nabotomtene i sør og vest er vedtatt bygget ut med boligbebyggelse på inntil 6 etasjer. Dette vil ha innvirkning på følelsen av privatliv på de eksisterende uteområder. Oppdraget gikk ut på å bistå med forslag til en god og funksjonell skjerming mot den nye bebyggelsen, samt oppgradering av eksisterende uteplasser.

Forslaget ønsker å bringe de omkringliggende naturkvaliteter inn på tomta. Ved hjelp av en variert vegetasjonsbruk i ulike høyder, samt en blanding av løvfellende og eviggrønne trær, skapes en dynamisk og mjuk kant mot nabotomtene. Ut over skjerming bidrar vegetasjonen til mer biodiversitet, varierte sanseopplevelser og intime uteplasser.

Utearealet består av flere uteområder med forskjellig størrelse og funksjon, som imøtekommer de ulike behovene til brukerne, besøkende og ansatte. Hovedinngangen tydeliggjøres ved hjelp av et staudebed med vanninstallasjon og mindre sitteområder, der man ønskes velkommen. Nord på tomta er det gjort plass for småbarnlek og dyrking av vekster. I sør er det et større gressareal der det er plass for å samles til ballspill eller skotthyll, samt en utescene. Østsida av tomta er et rolig område der man kan trekke seg tilbake, og nyte lyden av havet og vinden i trærne. Her plasseres også en vinterhage, med en utforming som spiller på lag med eksisterende fasade. Nye gangstier hensyntar eksisterende bevegelsesmønstrene og forbinder uteområde og bebyggelse.

Sted: Lade, Trondheim
Oppdragsgiver: Blå Kors Lade Behandlingssenter SA
Status: Skisseprosjekt

Fagområde

Kategori

  • Helse og omsorg
  • Kontor, næring og industri
  • Parker og idrett