Selberg Arkitekter

Brundalen p-kjeller

Ved utvidelse av Brundalen skole ble det ervervet en parsell av Aunegrenda Borettslags parkeringsplass. Prosjektet gikk ut på å erstatte parkeringsplassene i form av ny parkeringsløsning i området.

Valgt løsning nytter seg av et restareal som ligger i en skråning mellom en eksisterende parkeringsplass og Leistadvegen. Parkering skjer i to etasjer med innkjøring fra gata og fra den eksisterende P-plassen. Grepet utnytter tomtens fall slik at en unngår egne ramper mellom etasjene.

Konseptet er at den grønne skråningen blir løftet opp og brettet over parkeringskjelleren. Dette understrekes av skrå gabionvegger og plantekasser i andre etasje. 

Sted: Brundalen
Byggherre: Trondheim Kommune
Status: Ferdigstilt 2015