Selberg Arkitekter

Detaljregulering Austafjord barnehage,Vikna kommune

Selberg Arkitekter har bistått Vikna kommune i utarbeidelsen av detaljregulering for en ny barnehage på Austafjord i Vikna kommune.

Arbeidet startet med et mulighetsstudium for å kartlegge aktuelle tomter og en vurdering styrker og svakheter ved 5 alternativer for plassering av barnehage. Dette arbeidet resulterte i en anbefaling om en tomt som hadde gode egenskaper med tanke på størrelse/form, topografi og som ga store opplevelseskvaliteter til barna ved at den lå i direkte tilknytning til et turterreng som dagens barnehage brukte flittig. Detaljreguleringsplanen jobbet videre med anbefalt alternativ.

I løpet av planprosessen har det særlig vært nyttig med et godt samarbeid med barnehagens ansatte og Vikna kommune. Dette har gjort at resultatet av planarbeidet gir rammer for et konsept i tråd med brukernes ønsker og behov.

Bebyggelsen er foreslått plassert på en kolle langs en fylkesveg (fv. 7094) og er orientert mot sørvest for å skape kontakt med Austafjord senter, og for å legge til rette for gode solforhold. Planen gir rammer for gode uteareal på baksiden opp mot et høydedrag i vest. Dette skjermer uteområdet på begge sider og vil få en umiddelbar tilknytning til lysløypenettet og barnehagens grillhytte og lavvo. Parkering og adkomst er lagt på byggets nordvestlige side for å få god adskillelse fra hente/bringe-aktivitet, varelevering og parkering.

Selberg Arkitekter skal videre bistå med skisseprosjekt og underlag til totalentreprise av Austafjord barnehage. Prosjektet utvikles i nært samråd med brukerne av den nye barnehagen. 

Sted: Austafjord, Vikna kommune
Byggherre: Vikna kommune
Status: Detaljreguleringsplan er vedtatt, skisseprosjekt er påstartet.