Selberg Arkitekter

Enebolig Amalienlyst

Oppdragsgiver ønsker å fraskille en tomt og bygge en enebolig til seg selv. Oppgaven er utfordrende pga tomtens form, størrelse og topografi. Det ønskede romprogrammet fører til en nærmest maksimal utnyttelse.

Bygget har to etasjer, samt sokkel. Terrengets helning utnyttes til å eksponere sokkeletasjen som inneholder en utleieenhet med en egen skjermet uteplass. Hovedenheten i 1. og 2. etasje har hageareal mot sørvest og en raus terrasse i andre etasje mot vest. Det brytes bevisst med områdets karakter, som preges av homogen saltaksarkitektur. Formkonseptet tar utgangspunkt i tomtens mangefasetterte form, for å gi huset et variert fasadeuttrykk. 

Sted: Leangen, Trondheim
Byggherre: Privat
Status: Avsluttet 2013

Fagområde

Kategori

  • Bolig og hytter
  • Fortettingsprosjekt