Selberg Arkitekter

Enebolig Fillan

Prosjektering av enebolig i naturskjønne omgivelser på Hitra. Fokuset har vært å prosjektere en bolig som legger seg naturlig i fjellterrenget og ivaretar karakteristiske knauser og vegetasjon på tomta, samt at huset skal åpne seg opp mot himmelen og lyset. Taket ligger som to vinger som stiger ut fra midten og folder seg ut.

Huset ligger plassert i nord-sørlig retning og oppholdsrom ligger i lengderetningen mot øst og tar inn utsikten mot Fillan og sjøen. Boligen er planlagt med alle funksjoner på ett plan og med en leilighet i sokkelen. Det har vært en premiss i prosjektet at hovedplanet skal være tilgjengelig i et livsløpsperspektiv. 

Sted: Fillan, Hitra
Byggherre: Privat
Status: Ferdigstilt 2013