Selberg Arkitekter

Fjordkryssing Sulafjord

I team med Multiconsult deltok vi i en mulighetsstudie for en bru over Sulafjorden. Flere forskjellige kryssingssteder ble utredet, alle med ulike tekniske utfordringer.  Alternativet lengst inne i fjorden  ble en lang bru som var lengre enn kryssingen av Sognefjorden og dermed representerer den mest utfordrende fjordkryssingen i prosjektet «Ferjefri E39».

Det ble utarbeidet en rekke alternativer for hengebruer, flytebruer, flytetuneller, og kombinasjoner av disse. Man endte med to forslag:

A) En hengebru som spenner fritt fra landkar til landkar (4,6 km), med et hovedspenn på 2,8 km. Den vil i så fall være betydelig lengre enn verdens lengste hengebru i dag som har et hovedspenn på 1,9 km.
B) Tre hengebruer som spenner mellom landkarene og to flytende brutårn. Hver av disse vil være så lang som Norges lengste hengebru i dag (Hardangerbrua 1310 m).

I tett samarbeid med ingeniørene i Multiconsult og andre ressurspersoner har vi bidratt underveis i hele prosessen, fra konseptutviklingen til formgivning av brutårnalternativer. Prosjektet innebærer et kvantesprang i bruteknologiutviklingen og vi er veldig glad for å ha fått lov å være en brikke i dette utviklingsarbeidet.

Sted: Sulafjorden mellom Hareidlandet og Sula på Sunnmøre
Byggherre: Statens vegvesen
Status: Mulighetsstudie 2015

Fagområde

Kategori

  • Bru og samferdsel