Selberg Arkitekter

FREVAR - Nytt renseanlegg Fredrikstad

FREVAR KF skal i perioden 2025-2026 planlegge og gjennomføre bygging av nytt avløpsrenseanlegg på Øra i Fredrikstad. Det nye avløpsrenseanlegget skal bestå av et bygg til forbehandling og bio-behandling med en administrasjonsdel, et bygg til slambehandling, samt to råtnetanker.

Det nye FREVAR-anlegget er delt opp i to anlegg – et prosessanlegg og et slambehandlingsbygg. Begge byggene har et grunnplan med eksponerte betongvegger som vil være synlige. Ovenfor grunnplanet er det planlagt en fasade kledd i tre – malmfuru som over tid vil gråne til en flott sølvpatina. Administrasjonsbygg og råtnetanker er tiltenkt i perforert metall lyssatt i bakkant. Takflater er en kombinasjon av sedum og solcellepanel. Utomhus er anlegget planlagt med gode forbindelser, store grøntarealer, og en tilrettelegging for samspill med eksisterende naturvernområde.

FREVAR-anleggets ytre estetikk sammen med utomhus er sammensatt av robuste materialer og løsninger som har fokus på og kompletterer prosjektets ambisjoner og mål for bærekraft, klimanøytralitet og miljøvennlighet. Sammen vil dette sette standarden for et ny måte å tenke utforming av industribygg, og vi håper nye FREVAR kan være en foregangsfigur og en inspirasjonskilde til øvrige industriprosjekter.

Sted: Fredrikstad
Tiltakshaver: PPM
Status: Ferdigstilt