Selberg Arkitekter

Gjerdrum boliger

Eiendommen ble i 2012 lagt inn i kommuneplanens arealdel til boligbebyggelse. Prosjektet omfatter utarbeidelse av reguleringsplan  for området med tilhørende skisse/forprosjekt som grunnlag for rammesøknad. Det ønskes boliger med god kvalitet og moderne uttrykk.

Prosjektet består av 12 leiligheter fordelt på tre like bygg. Dette gir gode kvalitet mht. lysforhold i alle leilighetene, da de får mulighet til vindu på tre sider. Hovedinnganger til boligene er fra adkomstnivå mot øst på garasjeplanet. Det er her tilgang til trapperom. Heis gir direkte adkomst til leilighetene både i 2. og 3. etasje. I tillegg er det utgang fra trapperom i 1.etasje til fellesareal inkl. svømmebasseng, lekeplass og frukthage.

Leiligheter i 1.etasje er ca 87 m2 og har overdekket terrasse mot øst og privat hage/uteplass mot vest. Leiligheter i 2.etasje er ca 87 m2 og har ca 50 m2 toppetasje i tillegg.  Her er det overdekket terrasse mot øst og både balkong i 2.etasje og takterrasse mot vest.

Det er gode solforhold på fellesarealene. Det er planlagt to parkeringsplasser pr. leilighet og sportsboder i kjeller. Byggene skal ha en solid materialbruk. Det er tenkt en kombinasjon av mur og tre i yttervegg. Tak utføres som flate tak, alt. slake pulttak.

Sted: Gjerdrum, Akershus
Byggherre: Ask Vest AS
Status: Reguleringsplan vedtatt 2012