Selberg Arkitekter

Hallsethagen

Selberg Arkitekter AS ble forespurt om å utarbeide en utomhusplan til boligområdet Hallsethagen på vegne av Block Watne. Prosjektet ligger i Klæbu i Trondheim.

Uterommet ved det nye boligprosjektet Hallsethagen i Klæbu sentrum skal tilby en frodig og raus hage, og et inviterende gårdsrom for beboerne. Her kan de oppholde seg i flere ulike rom avhengig om de ønsker å leke med barna, trekke seg tilbake for å lese avisa og sole seg, eller grille med naboene. Bruk av vegetasjon i opphøyde plantefelt skaper rom og dynamikk og sanserike opplevelser i uterommet. En universelt utformet gangsti snor seg gjennom gårdsrommet og forbinder bygningene, samtidig som den tilbyr et variert romforløp og ulike synsvinkler på den grønne hagen. I det indre gårdsrommet står et tunhus med glasstak, slik at brukstiden utvides og tilpasses det trønderske været og årstidene. Her kan man oppholde seg når regn eller vind ellers ville satt en stopper for hyggelig uteopphold.

Opphøyde plantefelt som brukt her i Hallsethagen, samt muligheten for å anlegge en privat parsellhage på deler av tomta, gjør at beboerne selv kan avgjøre detaljeringsnivået på beplantningen. Ved opprettelse av et hagelag blant beboerne kan de selv engasjere seg i hagen og dette vil igjen skape en større eierskapsfølelse til stedet, samtidig som det bidrar til et større fellesskap blant naboene. -De kan dermed ha et felles prosjekt.

For å sørge for god håndtering av overvannet i prosjektet, er adkomstvegene planlagt med fast dekke i 1,8 meters bredde i midten, med brede overkjørbare kanter med permeable, gressarmerte betongstein. Dette sikrer både adkomst for brann- og redningsbiler, samtidig som adkomstvegene ikke oppleves som store kjøreveger i gårdsrommet. Hagepreget opprettholdes. Store grønne, infiltrerende flater sørger for et godt lokalklima og et rikt fugle- og insektliv. Flere trær i gårdsrommet skaper sval blondeskygge om sommeren, og løyer vinden om høsten.

Den varme og glade fargepaletten på Hallsethagen tas igjen i flere elementer i uterommet, og kompletteres med den grønne vegetasjonen i hagen.

Illustrasjoner: Oxivisuals

Sted: Klæbu, Trondheim
Byggherre: OBOS Block Watne AS
Status: Pågående

Fagområde

Kategori

  • Bolig og hytter