Selberg Arkitekter

Idrettshall Rørvik

Selberg Arkitekter AS har bistått Vikna kommune med utarbeidelse av detaljregulering for idrettshall i Rørvik. Det ble gjort et skisseprosjekt som dannet grunnlaget for detaljreguleringsplanen. 

HUS arkitekter/PLAN arkitekter tegnet og gjorde konsekvensutredning på på estetikk og Nordconsult gjorde konsekvensutredning på trafikk.

Selberg Arkitekter gjorde planbeskrivelsen, plankart og styrte prosessen.

Planområdet er ca. 35,3 daa. Tomta har en sentral beliggenhet mellom skole, idrettsarena og sentrum.

Hallen er en flerbrukshall, som inneholder en hallflate som dekker tre håndballbaner i tillegg til klatrehall, aktivitetsrom og treningsrom. Idrettshallen skal fungere som en storstue, og skal kunne huse større arrangement som 17-mai feiring, turneringer og messer. Idrettshallen er utformet med rom som gir mulighet for uformelle sosiale møter på tvers av aktiviteter og aldersgrupper. Sambruk og flerbruk var viktige prinsipper for utforming av idrettsarealer og sosiale rom – det var et ønske om et høyt aktivitetsnivå gjennom uka og året og fullt belegg på arealene.

Hallen ble tatt i bruk høsten 2021.

Sted: Rørvik, Nærøysund kommune
Tiltakshaver: Tidligere Vikna kommune
Status: Detaljplan, vedtatt 14.10.2019

Fagområde

Kategori

  • Parker og idrett
  • Planprosesser