Selberg Arkitekter

IKEA varebru

Selberg Arkitekter har hatt ansvar for detaljregulering av varebru over bakken mellom IKEAs eksisterende varehus og nytt lager på den andre siden av Landbruksvegen. Selberg Arkitekter har også prosjektert det nye lageret, og i samarbeid med Norconsult prosjektert brua.  

Lagerbrua vil gjøre det mulig å frakte varer til IKEA fra det nye lageret som er under oppføring sør for Landbruksvegen. Ved å koble sammen lageret og varehuset med ei bru, vil kryssende trafikk på Landbruksvegen minimeres. Det nye lagerbygget vil være et varemottak for varer til både varehuset og det nye lageret. Varene til varehuset, samt kundeordre, vil bli fraktet på transportbånd i lagerbrua over til varehuset.

Varebrua er om lag fem meter bred, fem meter høy, og 55 meter lang. Konstruksjonen i stål skal glassvegger slik at vareflyten på transportbåndene blir synlig utenfra. Det er ikke planlagt understøttelse under brua i gaterommet. Landbruksvegen kan bli framtidig adkomstveg til nytt boligområde på Leangen travbane, og kan i framtiden bli kollektivtrasé (metrorbuss). Bebyggelse over vegen kan oppfattes som en portal inn til et nytt område, og form og fasadeutforming er derfor viktig.
 

Fagområde

Kategori

  • Bru og samferdsel
  • Kontor, næring og industri
  • Planprosesser