Selberg Arkitekter

Kiwi Gangås

Selberg Arkitekter ble engasjert for å utarbeide en mindre endring av gjeldene plan for ny Kiwi-butikk på Gangsås, Harstad. Planområdet omfattet den ubebygde nabotomten til daværende Kiwi-butikk. Ny tomt var på omtrent 6,2 daa. Planen omfattet forretningsarealet med tilhørende parkeringsplass. Gjeldende plan var ikke tilpasset etablering av nytt forretningsareal. Ny plan omfattet en økning av utnyttelsesgraden og øvrige justeringer av bestemmelser. Endringen medførte nytt komplett planmateriale, geoteknisk rapport, støyrapport og øvrige illustrasjoner.

Utfordringen besto i å finne frem til et godt grep for høyere utnyttelse, adkomst, parkering og ny vurdering av interne høyder på tomten for å sikre god håndtering av overvann. Det var avgjørende å løse prosjektet i nært samarbeid med fagene ARK, LARK og plan, samt god dialog med kommunen.

Sted: Gangås, Harstad kommune
Tiltakshaver: Harstad kommune
Status: Detaljplan, vedtatt 14.08.2019