Selberg Arkitekter

Kjerkbrua

Kjerkbrua måtte stenges for all ferdsel grunnet den svært dårlige forfatningen til flere av de bærende elementene.

Planleggingen av rehabiliteringen måtte ha spesiell fokus på ivaretakelse av bygningsantikvariske hensyn og skjedde i tett samarbeid med Siv.ing Arne Mathias Selberg (BruKon.no) og riksantikvaren, med støtte fra Norsk kulturminnefond. Ved oppgradering av bruas detaljering skulle endringene være minst mulig synlige, være i tråd med byggeskikken fra byggeåret og samtidig innebære en konstruktiv forbedring. 

Konstruksjonen er en kombinasjon av fagverk og hengebro. Brua spenner 54 m fritt over elva med en føringsbredde på 2,40 m. Tårn, trykkstag i fagverk og brodekke består av tre.

Sted: Rennebu
Byggherre: Rennebu kommune
Status: Gjenåpnet etter rehabilitering 2014