Selberg Arkitekter

Kråkøysundet næringsområde

Selberg Arkitekter ble engasjert for å utarbeide en detaljreguleringsplan for et næringsområde på Purkholmen i Åfjord kommune (Tidligere Roan kommune). Planområdet omfattet et areal på omtrent 38,4 daa, hvorav ca. 8,9 daa er nytt landareal i sjø. Utvidelsen av landareal muliggjøres med bruk av overskuddsmasser fra arbeidet med Berfjordtunnellen.

Eksisterende fiskeslakteri skal ivaretas i planen, og øvrig område gis muligheten for utvidelse. I løpet av planarbeidet ble det tilrettelagt for en omlegging av veg, som forbinder fastlandet og Purkholmen med Sørkråkøya lengre nord. Det er tilrettelagt for en fleksibel plan som muliggjør et bredt spekter av næringsaktivitet.

Sted: Åfjord kommune
Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Status: Detaljreguleringsplan vedtatt 2019