Selberg Arkitekter

Lade Alle 65

Selberg Arkitekter AS har vært ansvarlig landskapsarkitekt på prosjektering av utomhusanlegg for boligprosjektet Lade
alle 65. Selberg har utarbeidet tegninger til rammesøknad til Trondheim Kommune på vegne av Selvaag Bolig AS.
Arbeidet har vært i samarbeid med Arcasa Akiteketer, Via NovaTrondheim og Brekke og Strand.

Utomhusanleggets konsept er et mykt,bølgende, grønt landskap som knytter boligene sammen med området rundt, og danner naturlige ganglinjer og gode adkomstsoner til boligene. Utomhusanlegget inneholder et felles parkområde/nærmiljøanlegg samt private hager på bakkeplan. Den sentrale plassen i utomhusanlegget består av lekeutstyr og benker. Det er planlagt benker med organisk form som følger parallelt med ganglinjenes kurvatur. Det er planlagt stemningsfull lyssetting av uteanlegget både med master langs den sentrale ganglinjen og pullerter langs gangvegene og inne i parkområdet.
 

Illustrasjoner: Arcasa Arkitekter.

Sted: Lade, Trondheim kommune
Byggherre: Selvaag Bolig AS
Status: Byggestart 2017

Fagområde

Kategori

  • Bolig og hytter