Selberg Arkitekter

Lade Allé 65

Selberg Arkitekter AS har vært ansvarlig landskapsarkitekt på prosjektering av utomhusanlegg for boligprosjektet Lade allé 65.

Selberg har utarbeidet tegninger til rammesøknad til Trondheim kommune på vegne av Selvaag Bolig AS. Arbeidet har vært i samarbeid med Arcasa Arkitekter, ViaNova Trondheim og Brekke og Strand.

Utomhusanlegget inneholder et felles parkområde/nærmiljøanlegg samt private hager på bakkeplan. Uteområdets konsept er et mykt, bølgende, grønt landskap som knytter boligene sammen med området rundt, og danner naturlige ganglinjer og gode adkomstsoner til boligene. Den sentrale plassen i utomhusanlegget består av lekeutstyr og benker. Det er planlagt benker med organisk form som følger parallelt med ganglinjenes kurvatur. Det er planlagt stemningsfull lyssetting av uteanlegget både med master langs den sentrale ganglinjen og pullerter langs gangvegene og inne i parkområdet.

Det var utstrakt samarbeid mellom LARK, RIB og VA/VVS-konsulent for skape en miljøvennlig vannhåndteringsløsning i prosjektet. De grønne områdene med gress og busker danner lavpunkter i terrenget, og fungerer som fordypningsområder for overflatevann. Det er brukt minst mulig asfalt og mest mulig overflater som holder litt på overflatevannet.

Foto: Eirik Vatne
Illustrasjoner: Arcasa Arkitekter

Sted: Lade, Trondheim kommune
Byggherre: Selvaag Bolig AS
Status: Ferdigstilt 2019

Fagområde

Kategori

  • Bolig og hytter