Selberg Arkitekter

Magnus den Godes gate 22

Prosjektet er utabeidet av et tverrfaglig team i Selberg Arkitekter som et bidrag til invitert parallelloppdrag for Magnus den Godes gate 22 i Trondheim. Oppdragsgiver ønsket å utvikle et grep som viser hvordan tomten kan utformes som boligformål med en gitt utnyttelse på 6000 kvm BRA.

Tomten ligger i en hageby med firemannsboliger som grenser til småhus i sør og større volumer i nord på mellom 5 og 7 etasjer. Intensjonen i prosjektet er å skape en arkitektonisk spennende overgang mellom dagens småhusbebyggelse og en mer fremtidsrettet, tettere bebyggelse. Grepet bygger opp under eksisterende gatestruktur ved å følge gatenettet i øst, mens det anlegges en friere form mot vest. Utgangspunktet for grepet var å skape en ekstrovert arkitektur som inviterer til gjennomgang. Dette gjøres bl.a ved å anlegge en diagonal akse, en grønn løper, gjennom tomta. Prosjektet skaper en større avstand til naboene ved å trekkes inn mot tomtens midtpunkt. Dette minimerer skyggevirkninger mot naboer samtidig som det danner flere gode gårdsrom i anlegget i stedet for ett stort. I tillegg gjør dette romforløpet på tomta mer interessant og variert. Bygget trapper seg ned fra 7 til 3 etasjer for å møte eksisterende bebyggelse samtidig som det gir kvaliteter for boligene i form av flere toppleiligheter med egen takterrasse.

Uteområdene blir intime soner som inviterer beboere inn i området gjennom grønne portaler, videre inn i det det sentrale gårdsrommet, opp på takterrasser og til å dyrke i egne parsellhager. Gårdsrommet inneholder også et vannspeil som vil håndtere overvann og fungere som et miljøskapende element.

Bruk av trekledning i den ytre fasaden vil bidra til å forsterke byggets uttrykk mens spalter og overbygde plasser forsterkes av platekledning i varme farger. Dette vil sammen med den sterke formen og vegetasjon i fasaden skape byggets identitet.

Sted: Trondheim
Byggherre: Trym Bolig AS
Status: Parallelloppdrag, avsluttet 2016