Selberg Arkitekter

Melhus Origo

Barlindshaug Eiendom AS og Næringsforeningen i Trondheim (NiTr) har som ambisjon å utvikle Melhus sentrum til et levende, inkluderende
og aktivt område gjennom sine tomter. Dette innebærer også nytt dobbeltspor for tog og videre et knutepunkt for kollektive tilbud.
Melhus sentrum har i dag spredt tilbud for alle aldersgrupper, og sentrum har mangel på aktivitet, kulturtilbud og grønnstrukturer.


Selberg Arkitekter AS ble engasjert for å utarbeide et mulighetsstudie som tok for seg hva som kan tilbys på tomt S12 i Melhus sentrum.
Denne tomten er svært sentral og en viktig brikke i den videre utviklingen av Melhus sentrum.

I mulighetsstudien har vi blant annet hatt analyser av bebyggelse, kultur- og idrettstilbud, øvrige offentlige tilbud og grønnstrukturer. Med et ønske om å samlokalisere kulturtilbud med hotell, bolig og grønnstrukturer har mulighetsstudien lagt opp til en svært levende, inkluderende og aktivt utvikling gjennom hotell, kultur- og bad, privat og offentlig næring, boliger, aktivitetstorg og community shared agriculture. Vi mener dette er et riktig og viktig grep for utviklingen av Melhus sentrum.

Sted: Melhus sentrum
Oppdragsgiver: Barlindhaug Eiendom AS og Næringsforeningen i Trondheim
Status: Mulighetsstudie og skisseprosjekt

Fagområde

Kategori

  • By- og stedsforming
  • Kontor, næring og industri
  • Parker og idrett