Selberg Arkitekter

Mellomveien 5

Mellomveien 5 er et gammelt gymbygg fra 1906 tilhørende Lademoen skole i Trondheim. Det var behov for rehabilitering og Selberg Arkitekter AS ble forespurt om å bistå med detaljprosjektering.

Anlegget blir brukt av Lademoen kunstnerverksteder, hvor gymsalen er blitt brukt til vernissasjer, konserter og andre større tilstelninger. I hver ende av bygget ligger studioleiligheter som er til disposisjon for tilreisende kunstnere. Bygget har verneklasse B.

Prosjektet omfatter detaljprosjektering for rehabilitering av eksisterende leiligheter og gymsal. Ettersom bygget har verneklasse har det vært fokusert på restaurering og bruk av gamle håndverksmetoder og farger, samt materialer. Gjenbruk av perlestaffpanel malt opp med linoljemaling. Gamle gulv og detaljer er søkt bevart.

Det har vært særlig fokus på å utvikle tekniske gode løsninger med hensyn på brann- og lydskille og støyisolasjon fra gatestøy. Dette kombinert med krav om gjenbruk og bevaring.

Leilighetene er en del av Artist in residence, en internasjonal ordning der kunstnere fra hele verden får tilbud om å benytte leilighetene som gjesteleiligheter. Derfor er det i valg av møbler og utstyr prioritert å bruke norsk design i størst mulig grad, samt lokale leverandører. Leilighetene er utsmykket med kunst valgt ut fra Trondheim Kommunes kunstsamling der det er vektlagt lokalt forankret kunst.

Gjennom dette prosjektet ble det jobbet tett med utførende og samarbeidet med andre faggrupper, samt nært samarbeid med byantikvaren.

Prosjektet ble ferdigstilt 08.02.2019.

Interiørfoto, styling og utvelgelse av møbler og tekstiler er utført av Pia Skog Hagerup.

Sted: Lademoen, Trondheim
Byggherre: RUTA Entreprenør
Status: Ferdigstilt 2019

Fagområde

Kategori

  • Bolig og hytter
  • Interiør og utsmykning