Selberg Arkitekter

Mesterbakern Sandmoen

Selberg Arkitekter AS har prosjektert utomhus området rundt Mesterbakeren AS på Tiller for Sandmoen Utvikling AS. Mesterbakeren leverer ferske brød- og bakervarer til REMA 1000 over hele Norge.

Selberg Arkitekter AS har utarbeidet Utomhusplan til IG, terrengsnitt, plante-plan og detaljer. Prosjektet skal huse Mesterbakeren og deres funksjoner. En god logistikk-løsning med bl.a. store kjøretøy, og sikker adkomst for myke trafikanter står dermed sentralt i utviklingen av utomhus arealene.

Prosjektet hadde stor fokus på BREAM, og utvikling av prosjektet var basert på miljømessig utvikling og bærekraftige løsninger. Det var et ønske om å fi nne naturlige løsninger for overfalte vann i form av infiltrasjon og regnbed.

Prosjektet inneholder kjøre- og gangarealer, parkeringsplasser, forstøtningsmurer, sykkelparkering og sittegrupper. Vegetasjon som er planlagt er variert og bidrar til biologisk mangfold. Det er planlagt belysning og EL-ladeplaser for sykler og biler. Prosjektet tilfredsstiller krav om universell utforming iht. TEK17.

Sted: Tiller, Trondheim
Oppdragsgiver: Sandmoen Utvikling AS
Status: Under bygging

Fagområde

Kategori

  • Kontor, næring og industri