Selberg Arkitekter

Miljøbyen Granås

Miljøbyen Granås AS utvikler et nytt boligfelt som er en del av EU-prosjektet Concerto Eco-City. Det er et prosjekt som har til hensikt å utvikle og demonstrere energiløsninger i boliger gjennom plangrep, bygningsmessige tiltak og energiøkonomisk drift.

Boligfeltet ligger flott til i et allerede godt etablert bomiljø. Det ligger i nærhet til skole, barnehage og idrettsanlegg, og har en parkmessig utforming. Boligområdet vil bli et “grønt” og barnevennlig bo-område for aktive mennesker. Variasjon i aktivitetstilbudet er vektlagt, og uteområdet har et grønt preg. For å understreke det grønne uttrykket er parkeringen stort sett under bakken, og avfallsløsningene minimaliserer også trafikken i området.

Selberg Arkitekter har vært landskapsarkitekt på hele feltet fra starten av prosjektet i 2006. Landskapsarkitekt har plassert boligene slik i terrenget at de skal få mye tilgang på lys. Utearealet inneholder flere lekeplasser både for store og små barn.

I uteområdet er det lagt vekt på fordrøyning av overflatevann. Vann ledes gjennom områder med egnede masser, før det blir ledet inn i rør. Dette for å få en miljøvennlig løsning på overvannsutfordringer.

Sted: Granåsen, Jakobsli, Trondheim
Byggherre: Miljøbyen Granås AS
Status: Store deler ferdigstilt 2014

Fagområde

Kategori

  • Bolig og hytter